Motion angående utredning om utökad tid i förskolan

Sveriges Television har i en enkätundersökning till landets kommuner ställt frågan om hur de ser på barns rätt till förskola. Sammanställningen av svaren visar på att det endast är ett fåtal kommuner som låter barn vara i förskolan mer än 15 timmar om de får ett syskon och någon av vårdnadshavaren är föräldraledig. Detsamma gäller även till exempelvis när någon vårdnadshavare är arbetslös.

Utifrån förskolans ansvar för den pedagogiska utvecklingen så är detta ett område vi vill titta närmare på.

Att som i exemplet i tv-inslaget gå från 15 timmar till 35 timmar är givetvis mycket kostnadskrävande och knappast något som kan ske med en gång. Snarare handlar det om en gradvis ökning över tid.

Vi vill därför att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att utreda vilka kostnader en etappvis ökning skulle medföra om en utökning av barns tid på förskolan skulle införas.

Förslag:

 Att                utreda kostnaderna enligt ovanstående förslag

 

Karlstad 2012-10-18

Lena Melesjö Windahl (S)

Anna Dahlén Gauffin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-17 09:12