Motion, februari 2012 angående seniorboenden i ytterområdena

Karlstad ska vara en stad för alla! 2007 redovisades en enkätundersökning som genomförts om kommuninnevånarnas önskemål om boende när de blir äldre. Det framgick ett tydligt intresse av seniorboenden i ytterområdena, eftersom man ville bo kvar i sin invanda miljö. 

Kommunstyrelsen beslöt 2007-04-17 bland annat att ”ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med seniorboende i en mindre tätort. Den inkomna förfrågan om att bygga ett seniorboende i Ulvsby kan vara ett lämpligt objekt. En intresseundersökning för byggande av seniorbostäder i övriga tätorter skall också genomföras”.  

Senare samma år beslutade också kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett seniorboende i Ulvsby. Frågan gick så långt som till ett markanvisningsavtal, men sen har det stannat upp.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar nu med ett förslag till en annan lösning i ett pilotprojekt i Molkom. Frågan ska behandlas i teknik- och fastighetsnämnden under våren.  

Vi anser att processen kring seniorbostäder nu pågått så lång tid att man bör söka möjliga lösningar i både Molkom och Vålberg parallellt. 

 

Förslag:

1. Kommunens arbete med att finna lösningar kring seniorbostäder ska omfatta både Molkom och Vålberg under våren 2012.

2. Arbetet med att fina lösningar i Väse och Skattkärr aktualiseras i teknik- och fastighetsnämnden under året.

 

Karlstad 2012-02-14

Lena Melesjö Windahl (S)

Håkan Holm (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-15 16:22