Motion förbättrad cykelparkering i centrum

Under de senaste åren har cyklandet ökat markant i kommunen, vilket är mycket glädjande. Dessvärre finns det en baksida, antalet till synes ägarlösa cyklar har också ökat.

Cykelparkeringarna runt om i kommunen är överfulla med cyklar som står uppställda, några har säkert ”lånats” och ställts upp vid cykelställen. Andra låter cykeln stå kvar även om man inte tänker använda den mer.

Vid flera av de cykelparkeringar som kommunen har anordnat råder det kaos, cyklar tvingas stå utanför cykelställen, många gånger står cyklarna på gångbanor vilket innebär fara för synskadade och utgör hinder för rörelsehindrade. Dessutom är det förfulande i stadsmiljön med rostiga cyklar och cyklar som saknar både hjul och andra vitala delar.

Antalet pendlare till och från Karlstad ökar hela tiden. Många väljer att ha en cykel parkerad vid busstationen eller järnvägstationen för att enkelt komma till arbetsplatsen i Karlstad. Även här blir det snabbt kaos när cykelställen blir överfulla. Behovet att förbättra cykelparkeringen är därför överhängande.

 

Förslag

Att                Utöka antalet pendelparkeringsplatser för cyklar vid busstationen och centralstationen.

Att:               Avdelningen för trafikservice får i uppdrag att två gånger om året enligt gällande lagrum flytta till

synes ägarlösa cyklar.

 

Karlstad 2012-09-18

Christer Alnebratt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-25 09:33