Motion om barnchecklista

På vårt initiativ har nu beslutats att Karlstads kommun arbetar fram en barnchecklista för alla förvaltningar i Karlstad.
Det är ett välkommet besked för oss alla som deltar i arbetet att Karlstad ska vara en stad för alla

- Vi motionerade om detta redan i Augusti 2012, och nu i mars 2013 för vi svar på motionen nedan, som bifölls den 19 februari på kommunsstyrelsen, och det är förvånande att det tagit så lång tid att komma till beslut i en sådan viktig fråga.

 

Motionen

FN:s konvention om barnens rättigheter ska efterlevas på alla arenor där Karlstads kommun möter barn och ungdomar, direkt och indirekt. Barn i kommunen berörs bland annat direkt i frågor som rör utbildning, kultur, vård och omsorg, socialtjänst etc. 

För att alltid beakta att barnen är i fokus, föreslår vi att Karlstads kommun arbetar fram en barnchecklista, exempel kan tas från vård- och omsorgsnämnden som infört en sådan, vilket vi tycker är bra. Av någon anledning så har inte liknande förslag lagts i övriga nämnder. 

En barnchecklista inför beslut är ett bra verktyg för kommunens verksamheter. Inför beslut ska det då alltid beaktas om beslutet får några konsekvenser för barn och ungdomar.  

Förslag: 

Att                Karlstads kommun arbetar fram en barnchecklista (enligt FN´s barnkonvention) som ska användas inför beslut som tas i kommunens nämnder.

 

Att                Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur uppföljning av denna checklista ska se ut.

 

 

Karlstad 2012-08-22

Christian Norlin (S)                                                       

Anna Dahlén Gauffin (S)