Motion om centrumutveckling – torghandel

Ett levande centrum kräver stort engagemang från många aktörer. Handel, restauranger, gator och torg, andra mötesplatser, kulturupplevelser m.m.  

Karlstads centrum har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. Under 2000-talets första decennium genomfördes såväl stora som små satsningar. Mitticity byggdes, Sandgrundsparken anlades med den populära solbryggan, kulturstråket förstärktes med UNO, ombyggt bibliotek och skulpturutställning i Sandgrundsparken. Vårt vackra museum byggdes ut.  

Det är nu hög tid att gå vidare i utvecklingsarbetet i både stort och smått. Kommunen har startat en utredning kring den så kallade ”Älvpromenaden” vilket är positivt och har en stor potential. Men det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som riskerar försena mindre, kortsiktiga satsningar som kan vara av värde för centrumutvecklingen.  

Det finns exempelvis nu ett ökat intresse för torghandel. Vi anser det värdefullt att ta tillvara det intresse som finns och tillmötesgå önskemål om utökad torghandel så snabbt som möjligt.

 

Förslag: 

Utöka torghandeln på Stora torget till alla dagar i veckan.

 

Karlstad 2012-05-22

Lena Melesjö Windahl

Håkan Holm

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-23 08:14