Motion om centrumutveckling – belysning och blommor

Trygghet och trivsel är viktiga faktorer för ett levande och attraktivt centrum. Satsningar har genomförts på såväl trygghetsarbete via trygghetscenter som på att försköna centrum med mera blomsterprakt och exempelvis anläggandet av Sandgrundsparken.  

En fråga som ständigt är aktuell är belysning. Den har stor betydelse för hur utemiljön upplevs och påverkar i hög grad trygghet och trivsel.  

Vi vill se en fortsatt satsning på att utveckla belysningen på Stora torget tillsammans med berörda fastighetsägare och näringsidkare.  

Vi vill också se ett förverkligande av ”Blommornas stad” – där intentionen med satsningen var att också fastighetsägare skulle involveras för att pryda exempelvis husfasader med mera blommor.

 

Förslag: 

Förbättra belysningen, gärna fasadbelysning, runt Stora torget i samarbete med fastighetsägarna och centrumhandeln. 

Förverkliga ”Blommornas stad” som det var tänkt, nämligen i samarbete med fastighetsägare och näringsidkare. Låt Karlstads centrum blomma ännu mer!

 

Karlstad 2012-05-22

Lena Melesjö Windahl

Håkan Holm

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-23 08:16