Motion om centrumutveckling – etapp 3 av Sandgrundsparken

I början av 2007 påbörjades byggnationen av Sandgrundsparken efter förslag i en motion från undertecknad. Byggnationen sågs redan då som en del av kommunens vision om ”älvstråken”. Första etappen invigdes den 5 juni 2008 och den andra etappen invigdes 5 juni 2010.  

Parken har blivit en plats för många attraktioner och upplevelser på både dag- och kvällstid. Bryggor och bryggdäck ger närhet till vatten och vattenväxter. Landskapsformationerna lockar till lek, rekreation och härlig utsikt över Klarälven.  

De stora, öppna gräsytorna kan användas till spontan lek och idrott, evenemang och picknick.  

Karlstad ska vara en stad för alla och en av de viktigaste grunderna för att anlägga parken var att göra den till en viktig mötesplats med hög tillgänglighet.  

I samband med att parken vann det prestigefyllda Sienapriset 2010 beskrevs den som ”…en tidlös och romantisk skapelse, med säker växtbehandling och terrassering. Här ryms både robusta bryggor, vida utblickar och intimt formade blomstrande rum. Motivet har målats med bred pensel och resultatet har blivit en mycket vacker och användpar park”.  

Vi kan vara mycket glada och stolta över vår vackra Sandgrundspark. Parken skulle anläggas i tre etapper, där två nu är avklarade. Den tredje är etappen ut mot udden.  

Kommunen har startat en utredning kring den så kallade ”Älvpromenaden”, vilket är en fortsättning på idén om ”älvstråken”. Det här är positivt och har en stor potential för Karlstads attraktivitet, men det behöver inte försena sådant som redan är planerat.

Sandgrundsparkens etapp 3 är en självklar del av ”Älvpromenaden” och behöver inte utredas ytterligare, utan handlar om en prioritering i investeringsbudgeten.

 

Förslag:

Påskynda utvecklingen av ”Älvpromenaden” genom att slutföra Sandgrundsparkens etapp 3 enligt tidigare genomförd utredning och planering.

 

Karlstad 2012-05-22

Lena Melesjö Windahl

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-23 08:17