Motion revidering av översiktsplanen

Med anledning av Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte ge prövningstillstånd avseende Mark- och miljödomstolens domslut att inte godkänna ansökan om etablering av bergtäkt i Vallargärdet- Ulvsby, anser jag att det är aktuellt med en revidering av översiktsplanen och ej medge någon etablering av en bergtäkt i området. Det har stor betydelse för de boendes tro på framtiden att Karlstads kommun är tydliga i frågan om en bergtäkt på den platsen.

 

Förslag:

Att                Översiktsplanen revideras och att möjlighet för en etablering av bergtäkt tas bort i området Vallargärdet- Ulvsby.

 

Karlstad 2012-09-18

Håkan Holm (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-25 09:35