Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för bil, gång- och cykeltrafikanterna vid Skattkärrs skola och Andungens förskoleavdelning!

Motion till Kommunfullmäktige i Karlstad

Trafiksituation runt Skattkärrsskolan har varit ett ständigt problem under många års tid. Det är många föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på morgonen och eftermiddagen, det är trångt om utrymme, ont om parkeringsplatser, dålig belysning, villaägare som drabbas av trafiken och parkerade bilar på båda sidorna om skolan. 

Ännu har inga allvarliga olyckor inträffat men det har varit mindre olyckstillbud och föräldrarnas oro för sina barn och ungdomars miljö att ta sig till och från skolan är stor och befogad. 

Vi vet att denna fråga ha diskuterats men ingen lösning har hittills arbetats fram. Detta är våra barns arbetsmiljö och det är inte rimligt att de utsätts för dessa faror varje dag.  

 

Jag föreslår att: 

Berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en säkrare trafikmiljö för bil, gång- och cykeltrafikanterna vid Skattkärrs skola och Andungens förskoleavdelning.

 

Jan Bergergård (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-14 09:42