Motion angående vidareutveckling av trygghetsboenden

Trygghetsboende är ett framgångsrikt samarbetskoncept mellan Karlstads Bostads AB och vård- och omsorgsförvaltningen. Det innebär konkret att man har trygghetsbovärdar i vissa bostadsområden, där andelen äldre är relativt högt. Idag finns tre trygghetsboenden: Hagaborg, Viken och Sixbacken. Trygghetsbovärdarna innebär ett extra stöd och en utökad service för äldre hyresgäster. Förutom praktisk hjälp, så anordnar de också aktiviteter och arbetar uppsökande och förebyggande.

Det här konceptet skulle givetvis kunna utvecklas till ett samarbete med fler aktörer på bostadsmarknaden. Ett första steg borde vara kommunens delägda Stiftelsen Karlstadshus.

Man kan börja i områden där Stiftelsen har fastighetsbestånd i närheten av redan befintliga trygghetsboenden, exempelvis Norrstrand, för att täcka in större geografiska områden och uppnå samordningsvinster.

Förslag:

Utreda och vidareutveckla samarbetskonceptet trygghetsboende till att omfatta fler aktörer, i första hand Stiftelsen Karlstadshus.

 

Karlstad 2013-02-12

Ingela Wretling (S)

Hans Igelström (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-14 15:05