Motion om förbättringar för företag

 

Näringslivets Regelnämnd har tagit fram en jämförelse angående kostnader för företag, samt tidsåtgång för handläggning av myndighetsärenden  i olika kommuner.

Redovisningen finns tillgänglig att läsa på nätet http://www.nnr.se/kommuner2013

 

Fullmäktige har beslutat om att avgifter ska täcka 100 procent av kostnaderna vid planändringar och bygglov. Företagen efterfrågar en mer samlad redovisning och bedömning av samtliga avgifter för myndighetsutövning ur ett företagsperspektiv.

Med anledning av detta föreslår jag

 

1.                   Avgifterna för all myndighetsutövning som berör företag analyseras utifrån företagens perspektiv

                     

2.                   Utreda en samordnad tillståndsgivning i kommunen för att förbättra servicen.

 

3.                   Genomföra kontinuerlig utvärdering av plan- och bygglovavgifter

 

Karlstad 2013-10-22

För Socialdemokraterna, Lennart Jansson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 10:58