Motion utveckla Gubbholmen som rekreationsområde och spontanidrottsplats

Gubbholmen är idag ett populärt parkområde för många Karlstadsbor som tar promenader, motionerar och mycket mer. Vi ser att Gubbholmen med relativt små medel skulle kunna utvecklas till att erbjuda Karlstadborna ännu mer, en större del av året. 

Enkla saker som skulle kunna göras är att se till att det finns belysning på det populära utegymmet då ljuset från cykelbanan i närheten inte räcker för att lysa upp det vintertid. Stora delar av området har slyväxt och skulle behöva gallras ur för att skapa en mer öppen känsla. Utegymmet skulle också kunna utrustas med fler olika redskap. Vidare skulle slingan runt Gubbholmen kunna spårmarkeras, så att motionären vet vilken sträcka man motionerat. 

Utöver en ökad känsla av trygghet i form av bättre belysning, så skulle även folkhälsan påverkas positivt.

 

Förslag: 

Att                 utveckla Gubbholmen för Karlstadborna som ett rekreationsområde och spontanidrottsplats. 

 

Att                 spårmarkering av slingan sker.

 

För socialdemokraterna

Otto Keyser  

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-20 13:21