Utred möjligheten att ge fler människor tillgång till en odlingsplats

Koloniträdgårdar har funnits i över hundra år och är en del av vår kulturhistoria. Det finns flera koloniträdgårdsföreningar i Karlstad och sedan en tid tillbaka även tillgång till stadsodling. Jag skulle vilja att Karlstads kommun gör det möjligt för fler människor att få en tilldelad plats att odla på i någon form. 

Kolonilotter är mycket populära och eftertraktade. Det är många som vill närodla frukt och grönsaker utan bekämpningsmedel och vara en del av den sociala gemenskap som området erbjuder. Många arrendatorer av odlingslotter är hyresgäster som inte har någon egen trädgård. 

Karlstad behöver fler oaser, bland annat mötesplatser där social, ekologisk och ekonomisk hänsyn samspelar. Det finns säkert flera områden som skulle kunna vara tänkbara att anlägga nya, alternativt vidareutveckla befintliga, koloniträdgårdar eller odlingslotter i. 

Mjölnartorpet skulle kunna vara ett sådant utvecklingsområde. Utredningen bör även omfatta eventuellt intresse hos berörda fastighetsägare. Det borde skapa ett mervärde, och vara attraktivt, att kunna erbjuda något mer utöver lägenheten till sina hyresgäster.

 

 Jag föreslår att: 

Kommunen, tillsammans med berörda fastighetsägare, utreder möjligheten att ge fler människor tillgång till en odlingsplats i någon form.

 

Karlstad 2014-01-15

 För Socialdemokraterna

Pernilla Edman (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-15 13:48