Förbättra informationen om bristyrken inom Karlstads kommun inför eftergymnasiala utbildningsval

För att uppnå en högre förvärvsfrekvens och minska arbetslösheten behöver den eftergymnasiala utbildningsnivån höjas.

Ett led i att förbättra matchningen och öka anställningsbarheten skulle vara att förbättra och förstärka informationen om vilka yrken det råder arbetskraftsbrist inom gällande Karlstads kommuns egna verksamheter. 

På så sätt skulle vi öka möjligheterna att också på sikt bemanna kommunens verksamhetsområden med kvalificerad och kompetent personal och dessutom ge fler Karlstadungdomar chans till ett jobb efter avslutade studier. 

Kontinuerlig omvärldsspaning krävs för detta ändamål och det gäller att informationen som förmedlas till studenterna är uppdaterad och korrekt. 

Förslag:

 Karlstads-Hammarö gymnasienämnd säkerställer att studenterna får del av en tillförlitlig information kring kommunens framtida rekryteringsbehov.

 

Karlstad 2015-10-13 

Pernilla Edman (S) 

Christer Alnebratt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-15 15:18