Fossilfritt Karlstad 2030

Världens länder har enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det rättsligt bindande avtalet innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

Vid klimatmötet i Paris tog FN initiativ till en Action Agenda, för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet. Sveriges åtagande är ett Fossilfritt Sverige.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Utsläppen ska minskas i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta och investerar för att nå ambitionen om 100 procent förnybar energi. 

De företag, städer och andra aktörer som medverkar i Fossilfritt Sverige ställer sig bakom följande budskap inför Paris: 

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss. 

Föreningen Klimatkommunerna, där Karlstad är medlem, har ställt sig bakom uppropet men liksom några andra kommuner som också är medlemmar: Stockholms stad, Göteborg stad, Malmö Stad, Östersund, Uppsala, Växjö kommuner är det viktigt att Karlstads fullmäktige tar ett aktivt beslut om att delta och för in det i vår strategiska plan.

 Förslag: 

  1. Karlstads kommun ansluter sig till regeringens upprop om ett Fossilfritt Sverige.
  2. Målet att Karlstad skall vara fossilfritt senast 2030, införs i den strategiska planen.

 

Karlstad 2015-12-15

Christer Alnebratt (S) 

Lena Andersson (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-18 13:04