Inrätta lekhörna/lekrum på särskilda boenden

Många av de boende inom kommunens särskilda boenden har barnbarn och barnbarnsbarn som de gärna vill ha besök av. Kommunens boenden är däremot kanske inte alltid så barnvänliga. I syfte att öka trivseln för de besökande barnen och skapa mötesplatser över generationsgränser, så föreslår jag att vi prövar att inrätta lekhörn/lekrum på våra boenden. Det kan också bli ett trevligt inslag för de boende som kanske inte kan få besök så ofta av sina anhöriga.

Den här idén kommer från Eskilstuna, där man uppvisar goda resultat av sitt försök. Det är lämpligt att beakta den här idén i arbetet med förändringarna på Resurscentrum. 

Förslag: 

Att                 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda och införa lekhörnor/lekrum på våra särskilda boenden inom äldreomsorgen.                 

Karlstad 2015-10-13

Ingela Wretling (S)

Mathias Casserlund (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-15 15:20