Kooperativa hyresrätter - ett möjligt alternativ för seniorboenden/trygghetsbostäder i ytterområden

Redan 2007 redovisades en enkätundersökning som genomförts om kommuninnevånarnas önskemål om boende när de blir äldre. Det framgick ett tydligt intresse av seniorboenden i ytterområdena, eftersom man ville bo kvar i sin invanda miljö.

Kommunstyrelsen beslöt 2007-04-17 bland annat att ”ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med seniorboende i en mindre tätort”. 

Planeringen gick så långt som till markanvisningsavtal i Ulvsby, men sen var det stopp. Teknik- och fastighetsnämnden har därefter arbetat med ett pilotprojekt i Molkom. Än har det inte blivit verklighet. Intresse har också framförts från boende i Vålberg, Väse, Skattkärr och Skåre.   

Det är dags att pröva nya lösningar. Den demografiska utvecklingen, med ett ökat antal äldre, innebär att kommunen måste planera för tillgängliga bostäder som möjliggör service och kvarboende i hela kommunen. 

Ett nytt alternativ att pröva skulle kunna vara kooperativa hyresrätter.

Riksbyggen har ett koncept där man samarbetar med kommuner kring boenden för olika målgrupper, bland annat med så kallade trygghetsbostäder. 

Konceptet innehåller både alternativen att omvandla befintliga byggnader eller att bygga nya. Kommunen ”slipper” förvaltning och ägande, men har fortsatt inflytande över fastighetens ekonomi och funktion.

 

Förslag: 

  1. Teknik- och fastighetsnämnden utreder om kooperativa hyresrätter skulle vara en bra lösning på frågan om seniorboenden/trygghetsbostäder i ytterområden.

 

Karlstad 2015-12-15

Anders Tallgren (S)

Ingela Agneblad (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-17 16:48