Kooperativa hyresrätter - ett nytt alternativ för särskilda boenden inom LSS

Det råder bostadsbrist i Karlstad och det drabbar alla svagare grupper på bostadsmarknaden.  Vi ser exempelvis att antalet personer som har rätt till bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och där besluten inte kan verkställas, ökar.

Det är en kommunal skyldighet att lösa bostadsfrågan för denna målgrupp. Ett nytt alternativ att pröva skulle kunna vara kooperativa hyresrätter.

Riksbyggen har ett koncept där man samarbetar med kommuner kring boenden för olika målgrupper: Vård- och omsorgsbostäder, trygghetsbostäder, LSS-boenden, verksamhetslokaler i anslutning till boendet.

Konceptet innehåller både alternativen att omvandla befintliga byggnader eller att bygga nya. Kommunen ”slipper” förvaltning och ägande, men har fortsatt inflytande över fastighetens ekonomi och funktion.

Kooperativa hyresrätter diskuterades i samband med byggandet av Oskarslund, men då blev det inte aktuellt. Nu har vi en ny situation i Karlstad med en ökning av antalet nyanlända och ett stort tryck på hela bostadsmarknaden och inte minst på kommunens eget bostadsbolag, KBAB. Det är dags att tänka, och pröva, något nytt.

Förslag: 

  1. Vård- och omsorgsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden utreder möjligheten att lösa bostadsbristen inom LSS-boenden med hjälp av kooperativa hyresrätter.

 

Karlstad 2015-12-15

Ingela Wretling (S)

Anders Tallgren (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-17 16:46