”Inomhusmiljön för våra skolbarn”

Karlstads kommun har många skolbyggnader där inomhusmiljön kan vara skadlig för våra barn och ungdomar då dessa är byggda under andra byggnormer. 

I vintras fick en skolbyggnad evakueras akut på Stockfallet och sådana händelser ställer till stora problem för barn, föräldrar och personal. Det är stor risk för hälsoproblem för elever och personal samtidigt som akuta situationer skapar svåra logistiska utmaningar och kan leda till merkostnader av olika slag. Barnen måste ha en säker miljö och föräldrarna kunna känna en trygghet. 

Vi vet att det kan vara svårt att upptäcka problem innan någon människa uppvisar symptom men vi måste ändå göra vad vi kan utifrån de resurser och metoder vi har till vårt förfogande.   

Med elevernas och personalens hälsa i fokus föreslår vi att Teknik- och fastighetsnämnden i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden gör en kartläggning av inomhusmiljön i de skolbyggnader som bedöms ligga i riskzonen på grund av ålder eller annat skäl. 

Vi föreslår att: 

  1. Teknik- och fastighetsnämnden i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden genomför en kartläggning av inomhusmiljön på de förskolor och skolor som bedöms ligga i riskzon.

 

Karlstad 2015-09-15

För Socialdemokraterna 

Mathias Casserlund   och Ingela Agneblad

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-16 14:13