Sociala krav vid upphandling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19 beslutades om en ny upphandlingspolicy i kommunen, som ska gälla för samtliga nämnder och bolag i kommunkoncernen. 

Under rubriken ”Miljö, etiska och sociala krav” beslutades om följande tillägg: De (entreprenörer som tilldelas kontrakt, vår anm) ska även i större upphandlingar, där det är motiverat och möjligt inom ramen för lagstiftning, ha anställningsvillkor som ligger i nivå med svenska kollektivavtal”. 

I kommunens strategiska plan så finns dessutom följande åtagande: ”Ta fram en modell med sociala krav i upphandlingar för att förbättra möjligheten till arbete för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, samt genomföra minst ett pilotprojekt”. 

Detta ska, enligt strategisk plan, genomföras under 2015, så det börjar bli bråttom. 

Förslag: Ställ sociala krav, enligt kommunens upphandlingspolicy och strategisk plan, i samband med upphandling av Hultsbergsskolans renovering.

Karlstad 2015-05-18

Linda Larsson (S)

Christer Alnebratt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-19 11:17