Strategi för statliga jobb i Karlstad

Utvecklingen avseende statliga jobb i Karlstad måste vändas. Sedan 2003 har vi tappat 628 statliga jobb i länet, varav 298 i Karlstad. Det här är allvarligt. Nu har civilminister Ardalan Shekarabi (S) uttalat att ”staten ska hålla ihop vårt land – inte splittra det”. Han har därför gett Statskontoret i utredningsuppdrag att ta fram en samlad bild för att framöver kunna styra lokaliseringen bättre. 

Det finns all anledning för Karlstad att ta fram en mer genomarbetad strategi kring de statliga jobben. Både för att behålla och utveckla redan befintliga, men också att arbeta proaktivt för att få hit fler.

Förslag: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en strategi för att stärka Karlstad som lokaliseringsort för statliga arbetstillfällen.

Karlstad 2015-05-18

Linda Larsson (S)

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-19 11:18