Utred möjligheten att stödja verksamheter inom Ung Företagsamhet efter avslutade studier

Den viktigaste framtidsfrågan är jobben. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lagt fast ett tydligt mål för arbetslösheten: Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Karlstad ska bidra med sin del i det arbetet. 

Under det år eleverna driver sin verksamhet inom Ung Företagsamhet lär de sig grunderna inom företagande och entreprenörskap. De lär sig att samarbeta mot ett gemensamt mål och att tillvarata varje deltagares förtjänster på bästa sätt. Det är ett mycket kreativt och utvecklande arbete på många plan. 

Eleverna blir väl införstådda med företagandets villkor och tjugo procent startar eget inom tio år. Det möter idag inget hinder att fortsätta driva sitt företag efter avslutade studier men Socialdemokraterna vill att kommunen underlättar och stimulerar till ett fortsatt entreprenörskap i direkt anslutning till skoltiden. 

Satsningen skulle leda till högre förvärvsfrekvens och lägre arbetslöshet och stödet skulle exempelvis kunna bestå i tillhandahållande av lokaler, ett center för unga entreprenörer där de även har tillgång till rådgivare och mentorer.

Förslag

Kommunen utreder möjligheten att tillhandahålla lokaler till unga som vill fortsätta att driva sin verksamhet inom UF-företaget vidare efter avslutade gymnasiestudier.

Kommunen utreder möjligheten att tillhandahålla personellt stöd i dessa lokaler.

Kommunen utreder ytterligare möjligheter att underlätta och stimulera unga entreprenörer att driva sitt företag vidare i direkt anslutning till studietiden.

Karlstad 2015-10-13          

Pernilla Edman (S)

Anders Tallgren (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-15 15:16