Extraärende, arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 120314

KL 4:17: Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.  

Med hänvisning till KL 4:17 yrkar vi att arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar följande ärende vid dagens sammanträde:

 

Jobb- och utbildningspaket (se under debattinlägg)

Förslag till beslut:

 

Att                 arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar genomföra jobb- och utbildningssatsningar enligt intentioner i bifogat förslag.

  

För socialdemokraterna 

Christian Norlin, 1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-05 10:35