Yrkande

Projekt Horisont till en permanent verksamhet

Verksamheten Horisont har visat sig vara mycket lyckat och vi socialdemokrater vill se att verksamheten permanentas. Vi har inget emot att verksamheten flyttas över från arbetsmarknads- och socialnämnden till Karlstads- Hammarö gymnasienämnd.

Vi är däremot oroade över att förutsättningen för att verksamheten ska permanentas är resurstillskott till gymnasieförvaltningen på 3,5 mkr. Detta för att dels permanenta verksamheten, men också utöka den. Konsekvensen riskerar att bli att verksamheten inte kommer att permanentas, då ekonomin i kommunen är betydligt sämre idag än tidigare.

Vi anser att det ska finnas ytterligare ett alternativ och det är att permanenta verksamheten på nuvarande nivå, kostnaden för denna är då 1,3 mkr årligen.

 

Socialdemokraterna  

Christian Norlin

1: e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-13 10:05