Vård- och omsorgsnämnden. Utredning av valfrihet och matdistribution, matens ursprungsmärkning och förpackningsinnehåll

Frågan om ökade valmöjligheter när det gäller maten är viktig för många. Vi delar uppfattningen och förordar alternativ 4, fortsatt produktion tillsammans med Landstinget med komplettering av en LOU-upphandling, där fler aktörer kan ges tillträde.  

Vi gör det utifrån vissa förutsättningar. Det är viktigt att samma krav ställs på dessa leverantörer avseende näringsinnehåll och kvalitet på maten. Många äldre får minskad matlust med åren och därför sker näringsberikning av specialkosten för att de ska få i sig tillräckligt med näring.  

Karlstad har en hög målsättning när det gäller andelen ekologiskt/närproducerade råvaror och den anser vi ska fortsätta öka. Idag är målsättningen 30 %. Den målsättningen ska säkerställas i upphandlingen.  

Fler alternativ innebär ju också att tidsåtgången för att välja ökar. Det är oerhört viktigt att det inte går ut över omsorgsinsatserna som ska genomföras.  

Ur miljöhänsyn är det viktigt att det i upphandlingen av distributören också ställs miljökrav. Ökade transporter leder till ökade utsläpp, som på något sätt ska klimatkompenseras.  

När det gäller måltiderna till våra äldre, så vill vi se att själva måltiden blir en upplevelse. Det handlar inte enbart om möjligheten att få välja en specifik rätt utan också om hur den serveras. På kommunfullmäktigesammanträdet i januari lämnade vi socialdemokrater in en motion om social gemenskap i samband med måltid och vi utgår från att den snart kommer upp för behandling i nämnden.

 

Tilläggsyrkanden:

 

5. Samma krav avseende näringsinnehåll och kvalitet ställs på tillkommande leverantörer som på landstingets matproduktion. 

6. Tidsåtgången för beställning av mat får inte medföra att tid tas från den äldres behov av vård- och omsorgsinsatser. 

7. Ökade transporter inom matdistributionen klimatkompenseras. 

8. Målsättningen om 30 % ekologiskt/närproducerade råvaror omfattar även alternativa producenter.

 

För (S)-gruppen

 

Ingela Wretling

1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:29