Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över budget 2012-2014 - verksamhets- och ekonomisk planering

Yrkande

Utöver de mål och åtaganden som beskrivs i tjänsteskrivelsen vill vi socialdemokrater även lyfta in nedanstående områden i det fortsatta arbetet de kommande tre åren. 

Mål: Höja utbildningsnivån

  • Studiehandledning på modersmål
  • All verksamhet ska vara avgiftsfri

Mål: Elevers förutsättningar för studier och arbete förbättras 

  • Resursfördelning till skolområden utifrån behov
  • Väntetid till utredning vid Klaraborgs SPO ska vara max 3 månader 

Mål: Förutsättningar till egen försörjning förbättras 

  • Ingen ska behöva tacka nej till arbete pga avsaknad av barnomsorg 

Mål: Bättre hälsa 

  • Avgiftsfri Kulturskola
  • Ytterligare förbättra skolmaten 

Mål: Karlstads kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan rekrytera och behålla personal 

  • Öka lönerna för lärare, förskollärare och fritidspedagoger 

Budgetskrivelsen

Vi presenterar idag inga siffror, men kommer självklart att följa upp de yrkanden vi haft avseende strategiska mål i Kommunstyrelsen där vi presenterar vårt budgetförslag.

 

För socialdemokraterna 

Anna Dahlén Gauffin

1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:35