Gymnasienämnden. Yttrande över budget 2012-2014 Verksamhets- och ekonomisk planering

Yrkande

Utöver de mål som beskrivs i tjänsteskrivelsen vill vi socialdemokrater även lyfta in nedanstående områden i det fortsatta arbetet de kommande tre åren. 

 • Sommarjobb åt alla 
 • Elevdemokrati – målsättningen är att varje gymnasieskola ska ha ett elevråd 
 • Insatser för att uppmuntra fler att välja OP                     
 • Ingen ska komma efter eller vara mer eller mindre missnöjd i skolan pga kön.        
 • Öka IT mognaden för lärarkåren               
 • Sysselsättning – kommunen ska ta ansvar för de tre första månaderna
 • Kulturen som en del av lärandet
 • Generellt öka kunskapen kring elevskyddsombud och arbetsmiljön i skolan
 • Få ut nyanlända i föreningslivet
 • Öka det internationella utbytet för gymnasieelever  
 • Att gymnasienämnden till kommunstyrelsen avslår teknik och fastighetsnämndens förslag om hyreshöjning på 10 % 

 

Budgetskrivelsen

Vi presenterar idag inga siffror, men kommer självklart att följa upp de yrkanden vi haft avseende strategiska mål i Kommunstyrelsen där vi presenterar vårt budgetförslag.

 

För socialdemokraterna

Otto Keyser

1:e vice ordförande       

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:42