Gymnasienämnden information från Skolnämnden

Yrkande

Ärende 8 som behandlar information från Skolinspektionen anser vi Socialdemokrater istället borde hanteras som ett beslutsärende. 

Det finns en klar överetablering av utbildningsplatser i Karlstad med inriktning samhälle och ekonomi. Både i kommunal regi men även fristående skolor såsom Klara- och John Bauergymnasiet. 

Skolinspektions beslut kommer att leda till ökade kostnader som riskerar att gå ut över kvaliteten i skolan och därmed eleverna i den kommunala skolan.

 

Vi yrkar därför 

Att ärende 8 behandlas som beslutsärende  

Att gymnasienämnden beslutar om en överklagan av Skolinspektionens beslut att fristående skolor i Karlstad kommun ska få utöka eller starta nya utbildningar inom samhälls- och ekonomiprogram inför höstterminen 2011.  

 

Otto Keyser

1:e vice ordförande

Karlstads Hammarö Gymnasienämnd

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:37