2011-10-18 Ärende 2: Antagande av Vindkraftsplan

Ärende 2. Antagande av vindkraftsplan för Karlstads kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen

Yrkande:

Vindkraftsutbyggnad är viktigt, men avseende Galtryggen så prioriterar vi områdets allmänintresse framför utbyggnad. Området har ett unikt kulturvärde och ett stort naturvärde. Vi respekterar markägarnas intresse av utbyggnad, men vill värna områdets unika värde. En vindkraftsutbyggnad innebär ett stort ingrepp och kan ej återställas.

 

1. Kommunstyrelsen godkänner ändringsförslagen med tillägget att område 12 Galtryggen utgår, och översänder ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 18:29