2011-10-18 Ärende 3: Samordningsansvar för kommunens säkerhets- och trygghetsarbete

Arbetet med ”Ungdomar för trygghet” har varit framgångsrikt. Ungdomar för trygghet finns för närvarande på skolor under dagtid, vistas ute i Karlstads olika bostadsområden på eftermiddagar och kvällar och nattvandrar på kvällar och helger. En framgångsfaktor har varit närheten till skolorna, eftersom skolan är en oerhört viktig arena för förebyggande arbete. Barn- och ungdomsnämnden är därför en naturlig organisatorisk tillhörighet för ungdomar för trygghet. Det huvudsakliga perspektivet för ungdomar för trygghet är barn och unga. En organisationsöverföring till Karlstadregionens räddningstjänstförbund kan dessutom innebära att ambitionerna avseende trygghetsarbete påverkas av övriga kommuner i kommunalförbundet.

 

1. Verksamheten ”ungdomar för trygghet” tillhör även fortsättningsvis barn- och ungdomsförvaltningen och budgeterade medel kvarstår. 

2. Trygghetscenter kvarstår organisatoriskt under kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 18:11