Återremiss Miljö- och Klimatstrategi

Vi yrkar på en återremiss av miljö- och klimatstrategin. Den har högt ställda ambitioner, vilket vi tycker är bra. Men vi vill se en konsekvensanalys över vilka effekter den har för de olika taxorna och för kommunen ekonomiskt för att ekonomiskt kunna prioritera i kommande budgetarbe.

 

För Socialdemokraterna 

Lena Melesjö Windahl (S)

Kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 18:22