Förskola på Alster

Vi Socialdemokrater vill se en tidigareläggning av byggandet av en ny förskola i Alster för att råda bot på den svåra platsbristen. Antalet barn i behov av förskola är 70 stycken fler än prognostiserats. 

 Förslaget fanns med i den tidigare majoritetens äskande från Barn- och ungdomsnämnden förra året. 

 Investeringskostnaden är totalt 36,4 mkr, varav 16,4 mkr 2011 och 20 mkr 2012. Om byggstart sker till hösten 2011 kan verksamheten starta hösten 2012.

 Investeringsutgift för 2011 finansieras genom nyupplåning.

 Investeringsutgifter för 2012 samt driftskostnaderna från och med hösten 2012 arbetas in i samband med vårens beslut kring budgetramar 2012.

 

För Socialdemokraterna 

Lena Melesjö Windahl

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 18:18