KS 2011-12-20. Ärende 11. Lokalisering av kontaktcenter i Karlstads kommun

Yrkande:

Vi ser möjligheter att på sikt utveckla bibliotekshuset till ett kulturhus, som en naturlig del i det som benämns ”kulturstråket” i utvecklingsarbetet för stadsmiljön. Vi är också angelägna om skaparverkstadens verksamhet Vi anser därför att ett kontaktcenter bör förläggas i första hand till stadshuset.  

  1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att etablera ett kontaktcenter i första hand i stadshuset.
Sidan uppdaterades senast: 2011-12-22 08:27