KS 2011-12-20. Ärende 3. Förändrade avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Alla familjer har rätt till barnomsorg som täcker deras behov. Denna rätt ska inte villkoras av familjernas ekonomi.

 

Vi socialdemokrater yrkar därför på  

Att                avgifterna i förskola och pedagogisk omsorg ska vara oförändrade.

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-22 08:23