KS 2011-12-20. Ärende 4. Återinförande av avgifter i Kulturskolan

Kulturskolan ger ca 2000 barn och ungdomar möjlighet att utvecklas och att stärka sin självkänsla genom sång, musik, dans, bild och drama. Det är en verksamhet med både bredd och spets som alla kommunens barn och ungdomar idag har möjlighet att söka till.

 

Att alla barn och unga har rätt att på lika villkor delta i fritidsaktiviteter borde vara en självklarhet. Vi ser dock att fler och fler ställs utanför pga familjernas ekonomi. Vi socialdemokrater yrkar därför på

 

Att                Kulturskolan även fortsättningsvis ska vara avgiftsfri.

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-22 08:24