KS 2011-12-20. Ärende 5. Antagande av översiktsplan för Karlstads kommun 2012

Vi följer upp de yrkanden vi haft i tidigare nämnder och ansluter oss till beslutet som togs av en enig teknik- och fastighetsnämnd och yrkar därför enligt följande skrivelse avseende Vålbergsrakan samt nedanstående yrkanden avseende översiktsplanen.

  

Yrkande: 

  1. 4.3.8 Eriksberg. För att snabbare få fram verksamhetsmark för kontor, småindustri och handel skall Eriksberg prioriteras i etapp 1.  
  2. 5.4 Vallargärdet-Ulvsby. Undanröja möjligheten för en bergtäkt norr om Vallargärdet.  
  3. 4.3.11 Södra Kalvholmen. Ej framtida läge för bulkhamn, utreda alternativa lägen.  
  4. 4.4.2 Vålbergsrakan och I2-skogen. Fortsätt att utreda alternativa sträckningar
Sidan uppdaterades senast: 2011-12-22 08:22