Möjligheter till ökad valfrihet avseende distrubition av mat till äldre

Frågan om ökade valmöjligheter när det gäller maten är viktig för många. Vi delar den uppfattningen. I vård- och omsorgsnämnden förordade vi alternativ 4, fortsatt produktion tillsammans med Landstinget med komplettering av en LOU-upphandling. Det gör vi även idag. 

Vi gör det utifrån vissa förutsättningar. Vi anser att det är viktigt att samma krav ställs på externa leverantörer avseende näringsinnehåll och kvalitet på maten. Många äldre får minskad matlust med åren och därför sker näringsberikning av viss kost för att de ska få i sig tillräckligt med näring. 

Karlstad har hög målsättning när det gäller andelen ekologiskt/närproducerade råvaror och den anser vi ska fortsätta att öka. Det är viktigt att den målsättningen även gäller de externa aktörerna. 

Fler alternativ innebär också att tidsåtgången för att välja ökar. Det är viktigt att det inte går ut över de omsorgsinsatser som ska genomföras. 

Ur miljöhänsyn är det viktigt att det i upphandlingen av distributör också ställs miljökrav. Ökade transporter leder till ökade utsläpp, som på något sätt ska klimatkompenseras. 

När det gäller måltiderna till våra äldre, så vill vi se att själva måltiden blir en upplevelse. Det handlar inte enbart om möjligheten att få välja en specifik rätt, utan också om hur den serveras. På kommunfullmäktigesammanträdet i januari lämnade vi socialdemokrater in en motion om social gemenskap i samband med måltid och vi utgår från att den snart kommer upp för behandling i nämnden. 

 

Tilläggsyrkanden

  1. Samma krav avseende näringsinnehåll och kvalitet ställs på tillkommande leverantörer som på landstingets matproduktion. 
  2. Tidsåtgången för beställning av mat får inte medföra att tid tas från den äldres behov av vård- och omsorgsinsatser. 
  3. Ökade transporter inom matdistributionen klimatkompenseras 
  4. Målsättningen om 30 % ekologiskt/närproducerade råvaror ska även omfatta alternativa producenter. I takt med att kommunfullmäktige beslutar om högre ambitionsnivåer ska dessa vid kommande upphandlingar även gälla gentemot externa leverantörer. 

För S-gruppen 

Lena Melesjö Windahl

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 18:21