Social gemenskap i samband med måltider är viktigt

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige pågår en utredning ang. kommunens matdistribution för äldre och personer med funktionsnedsättning.

 Måltiden är viktig för livskvaliteten och i de undersökningar som genomförs, så har ensamheten framställts som ett problem. Däremot har de äldre uttryckt att de varit nöjda med maten.

 I de bostadsområden där det finns vårdboenden, alternativt trygghetsboenden borde det vara möjligt att erbjuda mötesplatser för att kunna inta måltiden tillsammans med andra.

 Vi lade detta som ett förslag i kommunstyrelsen, men majoriteten avslog förslaget.

 Vi socialdemokrater ser social gemenskap som en viktig kvalitetsaspekt för alla.

 Vi vill att Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till social gemenskap i samband med måltid för dem som har matdistribution.

Lena Melesjö Windahl, oppositionsråd (S)

Ingela Wretling, gruppledare i Vård- och omsorgsnämnden (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:39