Protokollsanteckning. Politiskt initiativ från majoriteten – Förtydliga regelverket kring föräldraledighet för förtroendevalda”

Den politiska majoriteten (M,MP,KD,C,FP) har lagt ett initiativ i syfte att se över regelverket vid föräldraledighet. De skriver att det är självklart att en förtroendevald ska ha möjlighet till föräldraledighet. 

Detta tycker vi är självklart! Men den möjligheten finns ju redan!

Alla kan vända sig till Försäkringskassan och be om att få ut sin Föräldrapenning. Den baseras då på den Sjukpenninggrundande inkomsten som i sin tur är baserad på beskattningsbar inkomst till vilket även arvode räknas. 

Enligt Karlstad kommuns arvodesreglemente kan en person med begränsat årsarvode vara borta i 30 dagar utan nedsättning av arvodet. Det framgår tydligt på sidan 6 i reglementet och vi anser att det är tillräckligt. Dessutom finns inget som hindrar att under viss tid frånträda sitt uppdrag. 

Vi har ställt frågan till företrädare om anledningen till översynen utan att få svar på vad det är som ska tydliggöras.

 

Lena Melesjö Windahl (S)

Kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:50