(S)-krav: Heltidserbjudande, meddelarfrihet och skärpta miljökrav i upphandling inom handikappomsorgen

Idag har beslutats om en entreprenadupphandling inom vissa delar av  handikappomsorgen. Det huvudsakliga syftet är att få jämförelseobjekt till den egna kommunala verksamheten, på samma sätt som inom äldreomsorgen.

 Vi yrkade på tre tillägg i förfrågningsunderlaget:

 - ”Samma miljökrav som i kommunens verksamhet ställs på entreprenören.”

- ”Entreprenören skall, i enlighet med kommunens riktlinjer, erbjuda heltidsanställning till tillsvidareanställd personal.”

- ”Personal anställd hos utförare har rätt att uttala sig i enlighet med den meddelar- och yttrandefrihet som enligt lag gäller för anställda i offentlig sektor.”

 

Majoriteten (M-MP-FP-C-KD) röstade emot dessa förslag. Vänsterpartiet röstade med Socialdemokraterna.

Vi anser att det är viktigt att jämförelseobjekten blir rättvisande. Karlstad kommun har redan heltidserbjudande inom sin verksamhet och det här ser vi som en viktig jämställdhetsfråga. Upphandlingen är av en sådan omfattning att kravet inte kan bedömas som oskäligt. Vidare anser vi att det är självklart att ställa samma miljökrav på entreprenörer, som på vår egen verksamhet. Hur ska vi annars kunna nå framgång i miljö- och klimatfrågorna? 

Meddelarfriheten inom vårdföretag som utför verksamhet på entreprenad åt kommuner och landsting är en fråga som är aktuell inom partierna på riksdagsnivå.  Handikapporganisationerna som varit referensgrupp i upphandlingsarbetet har ställt detta krav i en skrivelse till Karlstad kommun.

.
Sidan uppdaterades senast: 2011-09-21 17:10