(S) värnar kulturmiljön i Alsterdalen

Vid dagens sammanträde den 18 oktober 2011 med kommunstyrelsen hade socialdemokraterna andra förslag i två ärenden.

När det gäller kommunens vindkraftsplan, så föreslog (S) att området Galtryggen (Alsterdalen) utgår. Vindkraftsutbyggnad är viktigt, men vi prioriterar områdets allmänintresse före utbyggnad. Området har ett unikt kulturvärde och ett stort naturvärde.

”Vi respekterar markägarnas intresse av utbyggnad, men vill värna områdets unika värde”, kommenterar Lena Melesjö Windahl (S) förslaget.

Ett annat ärende vid dagens sammanträde var frågan om kommunens säkerhets- och trygghetsarbete, dvs ”ungdomar för trygghet” och Trygghetscenter. Arbetet med ungdomar för trygghet har varit framgångsrikt. Ungdomar för trygghet finns för närvarande på skolor under dagtid, vistas ute i Karlstads olika bostadsområden på eftermiddagar och kvällar och nattvandrar på kvällar och helger. En framgångsfaktor har varit närheten till skolorna, eftersom skolan är en oerhört viktig arena för förebyggande arbete. Socialdemokraterna vill därför att Ungdomar för trygghet även fortsättningsvis organiseras under barn- och ungdomsnämnden. När det gäller trygghetscenter så vill vi att det stannar kvar under kommunstyrelsen. All forskning visar att de strategiska frågorna ska organiseras centralt för att få genomslag i en organisation.

 

”Trygghetsarbetet har utvecklats mycket positivt i kommunen och vi är angelägna om att arbetet fortsätter att utvecklas. Strategiska frågor ska hanteras på strategisk nivå”, kommenterar Lena Melesjö Windahl (S) socialdemokraternas förslag.

 

För ytterligare kommentarer, kontakta kommunalråd Lena Melesjö Windahl, 070-543 71 32.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 17:13