Stadsbyggnadsnämnden. Yttrande över budget 2012-2014 Verksamhets- och ekonomisk planering

Utöver de mål som beskrivs i tjänsteskrivelsen vill vi socialdemokrater även lyfta in nedanstående områden i det fortsatta arbetet de kommande tre åren. 

EP1. Tillväxt

 Vi tycker att det är för låg ambitionsnivå avseende service till våra medborgare att enklare bygglovsärenden ska klaras av inom 14 dagar. Vi föreslår istället att väntetiden ska vara max 5 arbetsdagar.

 EP 5. Den goda gröna staden

 För att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken så att fler väljer den vill vi att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri på lördagar.

  

Budgetskrivelsen

Vi presenterar idag inga siffror, men kommer självklart att följa upp de yrkanden vi haft avseende strategiska mål i Kommunstyrelsen där vi presenterar vårt budgetförslag.

 

För socialdemokraterna 

Håkan Holm

1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:59