Vård- och omsorgsnämnden - politiskt initiativ

Utvärderingen av minnesprojektet i Vålberg är nu klar. Som väntat var den positiv till det arbete som pågått i Vålberg. 

Vi anser att det är angeläget att resultatet av detta goda arbete tas tillvara och sprids så att alla äldre i Karlstad ska ges denna möjlighet. 

Det handlar dels om att öka livskvaliteten för den som drabbas av en demenssjukdom, men ofta finns en anhörigvårdare som genom tidig diagnostisering och behandling av den anhörige får hjälp i det tunga arbetet det innebär att vara anhörigvårdare.

 

Vi föreslår att

man förlänger och utvidgar projektet under en två års period  och därefter inrymmer kostnaden inom ram. Under projekttiden anvisas överskottsmedel för finansieringen. 

 

Ingela Wretling (S)

1:e vice ordförande

Vård- och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:25