Vård- och omsorgsnämnden. Politiskt initiativ ifrån S-MP-V

Buss till äldre för fler aktiviteter

 

Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts med verksamheten om att ge äldre i våra särskilda boenden och i kommunens Trygghetsboenden ökade möjligheter till aktiviteter.

 

Ett förslag har varit att den transportverksamhet vi idag har inom omsorgen för deltagarna i dagliga verksamheter utökas med ytterligare en buss som ställs till äldreomsorgens förfogande.

 

Tanken är att det är aktivitetssamordnarna tillsammans med trygghetsvärdarna som ska ansvara för denna. Förslagsvis kan fasta turer till köpcentrum, museum etc inrättas och de som vill följa med anmäler sig för detta.

 

Bussen ska även kunna ställas till ett boendes förfogande om man vill göra en särskild utflykt någon dag då den inte används för de fasta turerna.

 

Förslag till beslut

 

-          att utreda möjligheterna att i projektform utöka transportverksamheten inom vård- och omsorgsförvaltningen under en två års period. Därefter ska verksamheten utvärderas. Finansiering sker med förvaltningens tilläggsanslag.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-16 07:26