Yrkande, internbuget Barn- och ungdomsnämnden 2011-11-23

Vi socialdemokrater anser att alla barn och unga har rätt till en bra start i livet, med god skola och barnomsorg. Att det finns barnomsorg som täcker föräldrarnas behov och ger dem möjlighet till arbete är en självklarhet. Barn och unga behöver också ha möjlighet att på samma villkor som andra medverka i fritidsaktiviteter av olika slag. Vi socialdemokrater följer därför upp våra tidigare förslag gällande strategisk plan och budget, och yrkar på att internbudget för Barn- och ungdomsnämnden 2012 fastställs enligt följande:

 

Förskola 4 400 fördelas enligt följande:

 

Förskoleteamet Tummen                                              700

Barnomsorg på obekväm arbetstid                             500

Resursförstärkning personal                                         3200

 

Medel till Förskoleteamet Tummen skall användas till en utökning till Våxnäs.

Medel till barnomsorg på obekväm arbetstid skall användas till förlängd eftermiddagsverksamhet utanför ramtid. Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda vid vilket skolområde behovet är som störst.

Medel till resursförstärkning personal tillförs resursfördelningssystemet och fördelas i timpriset.

 

Grundskola, förskoleklass, särskola, fritidshem 9 700 fördelas enligt följande:

 

Projekt Social oro                                                             500

Idrottsskolan                                                                     125

Modersmål / studiehandledning                                   1000

Datorer till lärare                                                               2400

ya SkolL                                                                              700

Resursförstärkning elever i behov av särskilt stöd     2400

Resursförstärkning personal                                          2575

 

Medel till Projekt Social oro används till samverkansprojekt i Vålberg.

 

Medel till studiehandledning, 1 mkr, tillförs resursfördelningssystemet och fördelas där till elever som kommit till Sverige inom en treårsperiod.

 

Medel till resursförstärkning elever i behov av särskilt stöd, 2,4 mkr, fördelas med 0,8 mkr vardera till:

  • Hultsberg/Wåxnäs skolområde med fokus på Fredricelundsskolan
  • Ruds skolområde med fokus på Skogsbackeskolan
  • Kronoparkens skolområde

 

Medel till resursförstärkning personal, 2,475 mkr, och datorer till lärare, 2,4 mkr, tillförs resursfördelningssystemet och fördelas genom elevpeng 

Kulturskolan                                                                1000

Samv gr barn o ungdfrågor                                        200

SOFIA studien, arb insatser                                        200

Förändrat antal barn/elever                                        22 900

 

För socialdemokraterna

Anna Dahlén Gauffin, 1:e vice ordförande

                      
Sidan uppdaterades senast: 2011-11-24 21:49