Yttrande Översiktsplan 2012, Barn- och ungdomsnämnden 2011-11-23

Med hänvisning till områdets närhet till bebyggelse och skola så föreslår vi att barn- och ungdomsnämnden yttrar sig enligt följande:

- 5.4 Vallargärdet-Ulvsby. Undanröja möjligheten för en bergtäkt norr om Vallargärdet.

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-24 21:57