Yttrande över förlsaget om att införa mellanmål i skolan, Barn- och ungdomsnämnden 2011-11-23

De försök som tidigare har genomförts med fri frukost i skolan har visat på goda resultat gällande vad eleverna klarar av att prestera i skolan. Vi är därför positivt inställda till medborgarförslaget ang mellanmål (frukost) i skolan. Dock ser vi att det i nuläget inte finns ekonomiskt utrymme för att införa detta, och föreslår att frågan hänvisas till kommande budgetprocesser.

 

För socialdemokraterna

Anna Dahlén Gauffin, 1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-24 21:55