Snabba, konkreta åtgärder krävs inom hemtjänsten i Karlstad

Med anledning av den hårt pressade situationen och uppmärksammade brister i arbetsmiljön inom hemtjänsten, så föreslår Socialdemokraterna vid dagens kommunstyrelse att ytterligare 5 mkr av vård- och omsorgsnämndens underskott avskrivs.

Syftet är att skapa utrymme för nämnden att använda upparbetat eget kapital för arbetsmiljöinsatser i den förändringsprocess som påbörjats inom hemtjänsten. Vilka insatser som krävs kan skilja sig mellan områdena och det blir upp till verksamheten att avgöra hur resurserna bäst används. Det är angeläget med skyndsamma åtgärder som ger konkret resultat i vardagen för både personal och kunder.

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-20 10:21