Alla kan göra något!

Idag är miljoner människor på flykt och med anledning av den situation som nu råder för många av dem har Socialdemokraterna i Karlstad beslutat att skänka 10 000: - till UNHCR, vilket är FN:s flyktingorgan. UNHCR finns bland annat längs flyktvägarna för att ge skydd och nödhjälp. 

-          Alla kan göra något, för alla de som befinner på flykt säger Monica Gundahl, ordförande för Socialdemokraterna i Karlstad

 Vi och jag vill på det här sättet anamma den uppmaning som Ulric Andersson, ordförande Socialdemokraterna i Värmland gjort genom att uppmana fler att hjälpa till.  Skänk pengar t ex via http://sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava-batflyktingar. Eller sätt in på UNHCRs postgiro 90 01 64-5 eller bankgiro 90 0-16 45.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-08 15:51