Årsmöte 2013

Hej partikamrater!

Nu är det dags att nominera till årsmötet 2013 och skicka in motioner. Årsmötet är den 25 mars 2012 och kommer att vara på Färjestadstravet.

 

Nomineringstid

Nomineringar till de olika uppdragen och motioner ska vara arbetarekommunen tillhanda senast den 28februari  2013. Alla kandidater ska vara tillfrågade och ha accepterat

 

Nomineringarna skickas till Karlstads arbetarekommuns partiexpedition antingen via mail på expeditionen@karlstad.sap.se eller via brev till

Socialdemokraterna i Karlstad

Sandbäcksgatan 7

653 40 Karlstad

 

Med vänliga partihälsningar 

Valberedningen

 

Nominering till val av styrelse

Till styrelsen ska nomineras ordförande, facklig ledare, studieorganisatör, samt ledamt och 5 ersättare.

Revisorer

3 revisor och 3 ersättare ska nomineras


Nominering till val av Partidistriktets förtroenderåd

Hur många platser vi får i förtroenderådet utgår från medlemsantalet den 31/12. Idag har vi 14 platser. Val till företroenderådet sker årligen.

Nominering till val av valberedning till årsmötet

Vi ska enligt stadgeändring välja 5 ordinarie och 3 ersättare.

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-11 15:06